Capa
Dianética : o poder da mente sobre o corpo
Por L. Ron Hubbard
Copenhagen : New Era, cop. 2007
Texto