Capa
Regresso ao paraíso
Por Teixeira de Pascoaes
Lisboa : Assírio & Alvim, 1986
(Obras de Teixeira de Pascoaes ; 4)
Texto