Texto
Marânus
Por Teixeira de Pascoaes
Lisboa : Assírio & Alvim, 1990
(Obras de Teixeira de Pascoaes ; 9)
Texto