Capa
[4456]
Thiébold, Marguerite - Filipa e o segredo da torre. Lisboa : Verbo, 1988. 111, [1] p.