Capa
Prosas dispersas
Por Manuel Laranjeira
Lisboa : Relógio d'Água, D.L. 1990
(Antropos)
Texto