Capa
[8]
Machado, Ivo - Quilómetro zero. 1ª ed.. V.N. Gaia : 7 Dias 6 Noites, 2008. 97, [3] p. ISBN 978-989-8048-73-8