Capa
Quilómetro zero
Por Ivo Machado
V.N. Gaia : 7 Dias 6 Noites, 2008
(Exodus)
Texto